HOLUU1948
 • Cờ tướng: Số trận: 844, Thắng: 418, Thua: 422, Điểm: 1446
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của HOLUU1948

 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  HOLUU1948 1446 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13 giờ trước
  HOLUU1948 1451 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  HOLUU1948 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  HOLUU1948 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  HOLUU1948 1443 0
  vs
  Anonymous 0 0