hp0905
 • Cờ tướng: Số trận: 135, Thắng: 51, Thua: 80, Điểm: 1356
 • Cờ úp: Số trận: 6784, Thắng: 3235, Thua: 3541, Điểm: 1449

Các trận gần đây của hp0905

 • Cờ úp - 3 ngày trước
  bethu 1452 -15
  vs
  hp0905 1331 +15
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  hp0905 1348 -17
  vs
  bethu 1435 +17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  bethu 1418 +17
  vs
  hp0905 1365 -17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  hp0905 1382 -17
  vs
  bethu 1401 +17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  bethu 1384 +17
  vs
  hp0905 1399 -17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  hp0905 1416 -17
  vs
  bethu 1367 +17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  bethu 1382 -15
  vs
  hp0905 1401 +15
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  hp0905 1394 -9
  vs
  Buoc3 1580 +9
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Buoc3 1571 +9
  vs
  hp0905 1403 -9
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  51010 1421 +18
  vs
  hp0905 1421 -18