huasjjssdfh577
  • Cờ tướng: Số trận: 6988, Thắng: 3069, Thua: 3652, Điểm: 1583
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của huasjjssdfh577