hungcairnlea1932228
  • Cờ tướng: Số trận: 2913, Thắng: 852, Thua: 2058, Điểm: 1171
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1380

Các trận gần đây của hungcairnlea1932228