hungrom

Các trận gần đây của hungrom
 • Cờ tướng - 12/1/2017
  hungrom 1426 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/1/2017
  Anonymous 0 0
  vs
  hungrom 1426 0
 • Cờ tướng - 12/1/2017
  hungrom 1426 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/1/2017
  Anonymous 0 0
  vs
  hungrom 1411 0
 • Cờ tướng - 12/1/2017
  hungrom 1411 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12/1/2017
  hiep 1291 -11
  vs
  hungrom 1400 +11