HUNGVN
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 5, Thua: 7, Điểm: 1375
  • Cờ úp: Số trận: 8459, Thắng: 3790, Thua: 4665, Điểm: 1485

Các trận gần đây của HUNGVN

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    HUNGVN 1572 -15
    vs
    vanly 1594 +15