huylun142005
  • Cờ úp: Số trận: 7006, Thắng: 4280, Thua: 2717, Điểm: 1655
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của huylun142005