huylun142005
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 1, Thua: 10, Điểm: 1413
  • Cờ úp: Số trận: 9109, Thắng: 5383, Thua: 3710, Điểm: 2006

Các trận gần đây của huylun142005