HVKH
 • Cờ úp: Số trận: 97, Thắng: 48, Thua: 49, Điểm: 1550
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của HVKH

 • Cờ úp - 20/9/2023
  HVKH 1550 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/9/2023
  HVKH 1550 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/9/2023
  HVKH 1587 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/9/2023
  HVKH 1610 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/9/2023
  HVKH 1610 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/9/2023
  HVKH 1610 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/9/2023
  HVKH 1610 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/9/2023
  HVKH 1610 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19/9/2023
  HVKH 1610 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 18/9/2023
  loi1 1814 +8
  vs
  HVKH 1618 -8
 • Cờ úp - 16/9/2023
  HVKH 1638 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16/9/2023
  HVKH 1638 0
  vs
  Anonymous 0 0