hvy010181
 • Cờ úp: Số trận: 363, Thắng: 135, Thua: 226, Điểm: 1312
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của hvy010181

 • Cờ úp - 9 giờ trước
  hvy010181 1312 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  hvy010181 1312 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  hvy010181 1346 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  hvy010181 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  hvy010181 1309 0