IV65
 • Cờ tướng: Số trận: 979, Thắng: 522, Thua: 443, Điểm: 1577
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của IV65

 • Cờ tướng - 13 giờ trước
  IV65 1564 +13
  vs
  thanh176 1488 -13
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  IV65 1583 -19
  vs
  thanh176 1469 +19
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  thanh176 1482 -13
  vs
  IV65 1570 +13
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  IV65 1557 +13
  vs
  thanh176 1495 -13
 • Cờ tướng - hôm qua
  IV65 1535 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  IV65 1535 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  IV65 1549 -14
  vs
  sangcoi28 1587 +14
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  IV65 1561 -14
  vs
  sangcoi28 1575 +14
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  sangcoi28 1593 -18
  vs
  IV65 1543 +18
 • Cờ tướng - 18/4/2024
  IV65 1539 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 16/4/2024
  IV65 1537 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 16/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  IV65 1520 0
 • Cờ tướng - 16/4/2024
  IV65 1520 0
  vs
  Anonymous 0 0