J13777319
  • Cờ tướng: Số trận: 489, Thắng: 188, Thua: 293, Điểm: 1266
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1385

Các trận gần đây của J13777319