J20599993
 • Cờ úp: Số trận: 18, Thắng: 2, Thua: 16, Điểm: 1216
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của J20599993

 • Cờ úp - 24/2/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  J20599993 1344 0
 • Cờ úp - 24/2/2024
  J20599993 1344 0
  vs
  Anonymous 0 0