J62106803
 • Cờ úp: Số trận: 53, Thắng: 13, Thua: 40, Điểm: 1201
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của J62106803

 • Cờ úp - 9/5/2024
  J62106803 1214 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  J62106803 1210 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  J62106803 1210 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  J62106803 1244 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  J62106803 1244 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  J62106803 1244 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  J62106803 1244 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  J62106803 1244 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  J62106803 1295 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/5/2024
  J62106803 1295 0
  vs
  Anonymous 0 0