Jackie.vnn.vn
  • Cờ tướng: Số trận: 394, Thắng: 239, Thua: 150, Điểm: 1783
  • Cờ úp: Số trận: 1320, Thắng: 762, Thua: 557, Điểm: 1801

Các trận gần đây của Jackie.vnn.vn