joevanhuynh
 • Cờ tướng: Số trận: 17240, Thắng: 10297, Thua: 6712, Điểm: 1525
 • Cờ úp: Số trận: 66, Thắng: 11, Thua: 55, Điểm: 1186

Các trận gần đây của joevanhuynh

 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  joevanhuynh 1525 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  joevanhuynh 1525 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  joevanhuynh 1525 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  joevanhuynh 1527 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  joevanhuynh 1527 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  joevanhuynh 1527 0
 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  joevanhuynh 1527 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  joevanhuynh 1507 0
 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  joevanhuynh 1507 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  joevanhuynh 1507 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  joevanhuynh 1507 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  joevanhuynh 1495 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  joevanhuynh 1508 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  joevanhuynh 1508 0
  vs
  Anonymous 0 0