K17496123
 • Cờ tướng: Số trận: 128, Thắng: 47, Thua: 81, Điểm: 1286
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của K17496123

 • Cờ tướng - 18/4/2024
  K17496123 1286 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18/4/2024
  K17496123 1286 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18/4/2024
  K17496123 1286 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18/4/2024
  K17496123 1311 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18/4/2024
  K17496123 1321 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18/4/2024
  K17496123 1321 0
  vs
  Anonymous 0 0