kaitokidth
 • Cờ tướng: Số trận: 13917, Thắng: 6222, Thua: 7446, Điểm: 1809
 • Cờ úp: Số trận: 8885, Thắng: 4705, Thua: 4160, Điểm: 1908

Các trận gần đây của kaitokidth

 • Cờ tướng - 10/12/2022
  kaitokidth 1757 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  kaitokidth 1908 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  kaitokidth 1908 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  kaitokidth 1908 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9/12/2022
  kaitokidth 1908 0
  vs
  Anonymous 0 0