Karshine
  • Cờ úp: Số trận: 414, Thắng: 202, Thua: 211, Điểm: 1535
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400