kcqd
 • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 0, Thua: 4, Điểm: 1344
 • Cờ úp: Số trận: 13880, Thắng: 7797, Thua: 6009, Điểm: 1912

Các trận gần đây của kcqd

 • Cờ úp - 2 giờ trước
  kcqd 1926 +15
  vs
  monhon 1875 -15
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  monhon 1890 -15
  vs
  kcqd 1911 +15
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  123hong 1791 -13
  vs
  kcqd 1889 +13
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  kcqd 1876 +13
  vs
  123hong 1804 -13
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  kcqd 1863 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  kcqd 1884 -21
  vs
  TyHCM 1761 +21
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  TyHCM 1772 -11
  vs
  kcqd 1873 +11
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  kcqd 1892 -19
  vs
  saule 1821 +19
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  kcqd 1877 +15
  vs
  AGianh 1851 -15
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  khang01 1751 -12
  vs
  kcqd 1865 +12
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  kcqd 1853 +12
  vs
  khang01 1763 -12