kcqd
 • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 0, Thua: 4, Điểm: 1344
 • Cờ úp: Số trận: 11326, Thắng: 6354, Thua: 4907, Điểm: 1803

Các trận gần đây của kcqd

 • Cờ úp - 10 giờ trước
  kcqd 1819 -16
  vs
  Stay 1756 +16
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Stay 1772 -16
  vs
  kcqd 1803 +16
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  kcqd 1784 +19
  vs
  sopie 1805 -19
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  sopie 1824 -19
  vs
  kcqd 1765 +19
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  kcqd 1779 -14
  vs
  Vaileu 1913 +14
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Vaileu 1899 +14
  vs
  kcqd 1793 -14
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  kcqd 1807 -14
  vs
  Vaileu 1885 +14
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Vaileu 1871 +14
  vs
  kcqd 1821 -14
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  monhon 1805 -16
  vs
  kcqd 1828 +16
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  kcqd 1844 -16
  vs
  monhon 1789 +16
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  monhon 1805 -16
  vs
  kcqd 1828 +16
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  kcqd 1812 +16
  vs
  monhon 1821 -16
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  kcqd 1812 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  NgTai 1972 +8
  vs
  kcqd 1820 -8
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  kcqd 1820 0
  vs
  Anonymous 0 0