kcqd
 • Cờ úp: Số trận: 3048, Thắng: 1736, Thua: 1294, Điểm: 1819
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của kcqd

 • Cờ úp - 16 phút trước
  kcqd 1821 -17
  vs
  kietbmcl 1739 +17
 • Cờ úp - 23 phút trước
  kietbmcl 1754 -15
  vs
  kcqd 1806 +15
 • Cờ úp - 28 phút trước
  kcqd 1823 -17
  vs
  kietbmcl 1737 +17
 • Cờ úp - 32 phút trước
  kietbmcl 1752 -15
  vs
  kcqd 1808 +15
 • Cờ úp - 34 phút trước
  kcqd 1793 +15
  vs
  kietbmcl 1767 -15
 • Cờ úp - 40 phút trước
  kcqd 1818 -25
  vs
  kietbmcl 1742 +25
 • Cờ úp - 59 phút trước
  kcqd 1804 +14
  vs
  hosythai 1716 -14
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  kcqd 1777 +15
  vs
  NgTai 1797 -15
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  NgTai 1778 +19
  vs
  kcqd 1796 -19
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  kcqd 1815 -19
  vs
  NgTai 1759 +19
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  kcqd 1834 -19
  vs
  liha 1800 +19
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  liha 1781 +19
  vs
  kcqd 1853 -19
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  Tuongot 1733 -12
  vs
  kcqd 1841 +12
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  kcqd 1829 +12
  vs
  Tuongot 1745 -12
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  Tuongot 1745 -15
  vs
  kcqd 1814 +15
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  kcqd 1831 -17
  vs
  Tuongot 1728 +17
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  Tuongot 1743 -15
  vs
  kcqd 1816 +15