Ken2603
  • Cờ úp: Số trận: 241, Thắng: 135, Thua: 102, Điểm: 1639
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Ken2603