keodongvntv
  • Cờ tướng: Số trận: 607, Thắng: 356, Thua: 250, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 16169, Thắng: 9116, Thua: 7053, Điểm: 1576

Các trận gần đây của keodongvntv