keodongvntv
 • Cờ tướng: Số trận: 593, Thắng: 352, Thua: 240, Điểm: 1481
 • Cờ úp: Số trận: 11826, Thắng: 6696, Thua: 5130, Điểm: 1618

Các trận gần đây của keodongvntv

 • Cờ úp - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  keodongvntv 1618 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  keodongvntv 1618 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  keodongvntv 1618 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  keodongvntv 1618 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  keodongvntv 1618 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 giờ trước
  keodongvntv 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  keodongvntv 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0