khaihoan16
  • Cờ tướng: Số trận: 157, Thắng: 59, Thua: 96, Điểm: 1401
  • Cờ úp: Số trận: 6157, Thắng: 3069, Thua: 3081, Điểm: 1615

Các trận gần đây của khaihoan16