Khang2013
  • Cờ úp: Số trận: 798, Thắng: 359, Thua: 439, Điểm: 1392
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Khang2013