Khang2013
  • Cờ úp: Số trận: 1932, Thắng: 869, Thua: 1063, Điểm: 1455
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Khang2013