khang30041234
 • Cờ tướng: Số trận: 4786, Thắng: 4117, Thua: 655, Điểm: 1911
 • Cờ úp: Số trận: 151, Thắng: 100, Thua: 51, Điểm: 1397

Các trận gần đây của khang30041234

 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang30041234 1911 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  khang30041234 1911 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang30041234 1911 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  khang30041234 1911 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 8 giờ trước
  khang30041234 1911 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang30041234 1911 0
 • Cờ tướng - 9 giờ trước
  khang30041234 1911 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  khang30041234 1910 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang30041234 1910 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  khang30041234 1910 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang30041234 1910 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  khang30041234 1910 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  khang30041234 1910 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  khang30041234 1910 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  khang30041234 1910 0
  vs
  Anonymous 0 0