khuebv
 • Cờ úp: Số trận: 7406, Thắng: 3809, Thua: 3586, Điểm: 1577
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của khuebv

 • Cờ úp - 23 giờ trước
  khuebv 1577 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23 giờ trước
  khuebv 1577 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  khuebv 1577 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khuebv 1562 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  khuebv 1562 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khuebv 1562 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  khuebv 1562 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khuebv 1562 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  khuebv 1562 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  kcqd 1809 +6
  vs
  khuebv 1568 -6