kingbinhan
  • Cờ tướng: Số trận: 36, Thắng: 27, Thua: 9, Điểm: 1533
  • Cờ úp: Số trận: 7694, Thắng: 4221, Thua: 3467, Điểm: 1674

Các trận gần đây của kingbinhan