kn803325

Các trận gần đây của kn803325
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  kn803325 1377 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  kn803325 1377 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  kn803325 1377 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  kn803325 1377 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  kn803325 1377 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  kn803325 1377 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  kn803325 1343 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  kn803325 1377 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  dehht 1499 +11
  vs
  kn803325 1388 -11
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  kn803325 1400 -12
  vs
  dehht 1487 +12