Kounle
 • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 2, Thua: 1, Điểm: 1431
 • Cờ úp: Số trận: 3470, Thắng: 1445, Thua: 2021, Điểm: 1354

Các trận gần đây của Kounle

 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kounle 1363 +13
  vs
  Mv82 1311 -13
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Mv82 1292 +19
  vs
  Kounle 1382 -19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kounle 1369 +13
  vs
  Mv82 1305 -13
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  KyNhan 1322 -19
  vs
  Kounle 1324 +19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kounle 1305 +19
  vs
  KyNhan 1341 -19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  KyNhan 1360 -19
  vs
  Kounle 1286 +19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Kounle 1299 -11
  vs
  TQz2 1414 +11