Kounle
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 2, Thua: 2, Điểm: 1431
  • Cờ úp: Số trận: 4195, Thắng: 1777, Thua: 2413, Điểm: 1230

Các trận gần đây của Kounle