Kounle
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 2, Thua: 1, Điểm: 1431
  • Cờ úp: Số trận: 3021, Thắng: 1235, Thua: 1782, Điểm: 1455

Các trận gần đây của Kounle