kycuckeo
  • Cờ úp: Số trận: 85, Thắng: 66, Thua: 19, Điểm: 1958
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của kycuckeo