KyThuMss
 • Cờ tướng: Số trận: 1816, Thắng: 1360, Thua: 412, Điểm: 1804
 • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1397

Các trận gần đây của KyThuMss

 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  KyThuMss 1820 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  KyThuMss 1820 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  KyThuMss 1820 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  KyThuMss 1853 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/3/2024
  KyThuMss 1843 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/3/2024
  KyThuMss 1843 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/3/2024
  KyThuMss 1854 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/3/2024
  KyThuMss 1854 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/3/2024
  KyThuMss 1847 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/3/2024
  KyThuMss 1847 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/3/2024
  KyThuMss 1832 0
  vs
  Anonymous 0 0