lamdaigia
  • Cờ tướng: Số trận: 1882, Thắng: 993, Thua: 845, Điểm: 1605
  • Cờ úp: Số trận: 1994, Thắng: 1096, Thua: 897, Điểm: 1804

Các trận gần đây của lamdaigia