LamVNC
  • Cờ úp: Số trận: 287, Thắng: 157, Thua: 129, Điểm: 1819
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của LamVNC