Lannhi24
  • Cờ úp: Số trận: 300, Thắng: 152, Thua: 147, Điểm: 1580
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Lannhi24