lehai1208

Các trận gần đây của lehai1208
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  NBAO 1826 -23
  vs
  lehai1208 1673 +23
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  dess 1488 -10
  vs
  lehai1208 1626 +10
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  lehai1208 1615 +11
  vs
  dess 1499 -11
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  dess 1511 -12
  vs
  lehai1208 1603 +12
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  lehai1208 1590 +13
  vs
  dess 1524 -13