Lele222
 • Cờ tướng: Số trận: 2385, Thắng: 910, Thua: 1468, Điểm: 1145
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Lele222

 • Cờ tướng - 13/8/2023
  Lele222 1145 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/8/2023
  Lele222 1145 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/8/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Lele222 1145 0
 • Cờ tướng - 13/8/2023
  Lele222 1145 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/8/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Lele222 1145 0
 • Cờ tướng - 13/8/2023
  Lele222 1145 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/8/2023
  Lele222 1145 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/8/2023
  Lele222 1141 0
  vs
  Anonymous 0 0