Lele222
  • Cờ tướng: Số trận: 2385, Thắng: 910, Thua: 1468, Điểm: 1145
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400