lethanhvinh1972
  • Cờ tướng: Số trận: 2334, Thắng: 470, Thua: 1864, Điểm: 1167
  • Cờ úp: Số trận: 5, Thắng: 0, Thua: 5, Điểm: 1372

Các trận gần đây của lethanhvinh1972