liha
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 1, Thua: 6, Điểm: 1363
  • Cờ úp: Số trận: 10931, Thắng: 6110, Thua: 4803, Điểm: 2073

Các trận gần đây của liha

  • Cờ úp - 23/4/2024
    liha 2073 0
    vs
    Anonymous 0 0