loi1
 • Cờ tướng: Số trận: 1560, Thắng: 931, Thua: 589, Điểm: 1533
 • Cờ úp: Số trận: 10825, Thắng: 5553, Thua: 5249, Điểm: 1894

Các trận gần đây của loi1

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  loi1 1964 -23
  vs
  1234545 1814 +23
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anto79 1825 -12
  vs
  loi1 1952 +12
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loi1 1940 +12
  vs
  Anto79 1837 -12
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anto79 1849 -12
  vs
  loi1 1928 +12
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loi1 1916 +12
  vs
  Anto79 1861 -12
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anto79 1841 +20
  vs
  loi1 1936 -20
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loi1 1924 +12
  vs
  Anto79 1853 -12
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anto79 1833 +20
  vs
  loi1 1944 -20
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loi1 1932 +12
  vs
  Anto79 1845 -12
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  loi1 1917 +15
  vs
  saule 1869 -15
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  saule 1884 -15
  vs
  loi1 1902 +15
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  NBAO 1832 +5
  vs
  loi1 1522 -5
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  loi1 1921 -19
  vs
  Saigon4 1888 +19
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Saigon4 1869 +19
  vs
  loi1 1940 -19
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  loi1 1518 0
  vs
  Anonymous 0 0