lqv123456789
  • Cờ tướng: Số trận: 4916, Thắng: 2725, Thua: 1983, Điểm: 1625
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của lqv123456789