lulynana
 • Cờ tướng: Số trận: 2308, Thắng: 958, Thua: 1348, Điểm: 1288
 • Cờ úp: Số trận: 7, Thắng: 2, Thua: 5, Điểm: 1376

Các trận gần đây của lulynana

 • Cờ tướng - 13 giờ trước
  lulynana 1300 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  lulynana 1269 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  lulynana 1269 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  lulynana 1269 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  lulynana 1284 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  lulynana 1284 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  lulynana 1284 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  lulynana 1284 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  lulynana 1284 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  lulynana 1277 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  lulynana 1277 0
  vs
  Anonymous 0 0