Luongminhtrung81
  • Cờ úp: Số trận: 16, Thắng: 2, Thua: 14, Điểm: 1292
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Luongminhtrung81