LuongTuan
  • Cờ tướng: Số trận: 1552, Thắng: 790, Thua: 751, Điểm: 1489
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của LuongTuan