luukhanhtam
  • Cờ úp: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1396
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của luukhanhtam