luyentri
  • Cờ tướng: Số trận: 13, Thắng: 6, Thua: 6, Điểm: 1433
  • Cờ úp: Số trận: 4697, Thắng: 2129, Thua: 2564, Điểm: 1476

Các trận gần đây của luyentri