luyentri
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 2, Thua: 2, Điểm: 1413
  • Cờ úp: Số trận: 2178, Thắng: 994, Thua: 1182, Điểm: 1424

Các trận gần đây của luyentri