Lvtu
 • Cờ tướng: Số trận: 784, Thắng: 371, Thua: 398, Điểm: 1449
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Lvtu

 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  Lvtu 1437 +12
  vs
  NguyenVui 1298 -12
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  NguyenVui 1311 -13
  vs
  Lvtu 1424 +13
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  Lvtu 1411 +13
  vs
  NguyenVui 1324 -13
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  NguyenVui 1338 -14
  vs
  Lvtu 1397 +14
 • Cờ tướng - 16 giờ trước
  NguyenVui 1353 -15
  vs
  Lvtu 1382 +15