M24832322
  • Cờ tướng: Số trận: 92, Thắng: 26, Thua: 65, Điểm: 1209
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của M24832322