M29153946
  • Cờ úp: Số trận: 9, Thắng: 4, Thua: 5, Điểm: 1394
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của M29153946