M32428769
  • Cờ úp: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1391
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của M32428769