M34231542
  • Cờ tướng: Số trận: 971, Thắng: 399, Thua: 540, Điểm: 1290
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của M34231542

  • Cờ tướng - 1 giờ trước
    M34231542 1290 0
    vs
    Anonymous 0 0